Archiwum ogłoszeń 2014 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 28/2014, BIP KPRM 164687. Kwestionariusz i ankieta dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: inspektor Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy do spraw gospodarki sprzętem techniki policyjnej

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 05.12.2014 r.


 
  Pliki zapisane w formacie PDF.
Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  
 
 
 

 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 28/2014, BIP KPRM 164687

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: inspektor Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji
i Remontów KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: Nabór zakończony

Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: Mateusz Grubczyński
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 21.11.2014
Data publikacji : 25.11.2014
Data modyfikacji : 09.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry