Archiwum ogłoszeń 2014 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 30/2014, BIP KPRM 164890. Kwestionariusz i ankieta dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: inspektor Zespołu Archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy, do spraw: obsługi archiwum.

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 11.12.2014 r.


 
  Pliki zapisane w formacie PDF.
Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  
 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 30/2014, BIP KPRM 164890
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Stanowisko: inspektor Zespołu Archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych
KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: Nabór zakończony

Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: Krzysztof Andrzejewski
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

 
 
 
 
 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 27.11.2014
Data publikacji : 01.12.2014
Data modyfikacji : 18.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry