Archiwum ogłoszeń 2015 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 6/2015

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: monter – konserwator urządzeń i sieci wod. – kan., c. o. i gazowej Zespołu Administracyjno – Gospodarczego Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

 

Termin składania dokumentów: 23.03.2015 r.

 

 

 

  Pliki zapisane w formacie PDF.
Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 27.02.2015
Data publikacji : 27.02.2015
Data modyfikacji : 10.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry