Archiwum ogłoszeń 2015 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 6/2015

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: monter-konserwator urządzeń i sieci wod. – kan., c.o. i gazowej Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

 

Termin składania dokumentów: 08.05.2015 r.

 

 

 

  Pliki zapisane w formacie PDF.
Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 16.04.2015
Data publikacji : 17.04.2015
Data modyfikacji : 21.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry