Archiwum ogłoszeń 2015 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie 8/2015 wznowienie naboru

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik ochrony Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy 1 etat

Wykształcenie: średnie

Wymagania niezbędne na stanowisku:

- wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

- posiadanie uprawnień do prowadzenia magazynu broni.

Wymagania pożądane na stanowisku:

- doświadczenie na podobnym stanowisku,

- doświadczenie w zakresie fizycznego zabezpieczania obiektów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:

kopią świadectwa szkolnego, kopią zaświadczenia dot. wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, kopią dowodu osobistego, oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczeniem kandydata o korzystaniu z  pełni praw  publicznych, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoba wyłoniona zostanie poddana procedurze związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 30.11.2015 r.  pod adresem:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem „pracownik ochrony”.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 22.10.2015
Data modyfikacji : 08.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry