Archiwum ogłoszeń 2015 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie 14/2015 POZ

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na stanowisko: robotnik transportowy Sekcji Kwatermistrzowskiej Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy - 1 etat

Wykształcenie: podstawowe

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

- pomoc przy przyjmowaniu i wydawaniu przedmiotów w magazynach Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy,

- udział w dokonywaniu rotacji i zabiegów konserwacyjnych sprzętu i materiałów,

- udział w klasyfikacji przedmiotów i sprzętu znajdującego się w magazynach..

Wymagania niezbędne na stanowisku:

- samodzielność,

- umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy.

Wymagania pożądane na stanowisku:

- prawo jazdy kat. B lub C,

- terminowość i precyzja w wykonywaniu zadań.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:

kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopią dowodu osobistego, oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie, oświadczeniem kandydata o korzystaniu z  pełni praw  publicznych, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 31.01.2016 r.  pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem „ oferta zatrudnienia – robotnik transportowy”.

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 05.01.2016
Data publikacji : 05.01.2016
Data modyfikacji : 07.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry