Archiwum ogłoszeń 2015 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 13/2015 BIP KPRM 170185. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: tworzenia aplikacji informatycznych i administrowania systemami

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 08.07.2015 r.


 
  Pliki zapisane w formacie PDF.
Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  
 

 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 13/2015, BIP KPRM 170185

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy specjalista Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Maciej Gorzelak

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Metryczka

Data publikacji : 10.06.2015
Data modyfikacji : 21.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry