Archiwum ogłoszeń 2015 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 14/2015 BIP KPRM 170193. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy inspektor Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: administracji sprzętem komputerowym

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 20.06.2015 r.


 
  Pliki zapisane w formacie PDF.
Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  

Wynik naboru:
Ogłoszenie numer: KWP 14/2015, BIP KPRM 170193

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Stanowisko: starszy inspektor Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy
Status ogłoszenia: Nabór zakończony
Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: Jarosław Prochowski
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 10.06.2015
Data modyfikacji : 21.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry