Archiwum ogłoszeń 2015 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 17/2015 BIP KPRM 171814. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: inspektor Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy do spraw gospodarki sprzętem techniki policyjnej.

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 14.08.2015 r.


 
  Pliki zapisane w formacie PDF.
Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  
 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 17/2015, BIP KPRM 171814

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: inspektor Sekcji Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy
Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: Wiesław Ostaniewicz
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Metryczka

Data wytworzenia : 31.07.2015
Data publikacji : 04.08.2015
Data modyfikacji : 28.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry