Archiwum ogłoszeń 2015 r. na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej. Wynik naboru.

Ogłoszenie nr 19/2015 BIP KPRM 173158. Kwestionariusz dla kandydata. Wynik naboru.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy referent Zespołu Poczty Specjalnej Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do spraw: obsługi poczty specjalnej

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów: 27.09.2015 r.


 
  Pliki zapisane w formacie PDF.
Do otworzenia pliku wymagany jest czytnik formatu PDF np. Acrobat Reader.  
 

Wynik naboru:

Ogłoszenie numer: KWP 19/2015, BIP KPRM 173158
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Stanowisko: starszy referent Zespołu Poczty Specjalnej Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy

Status ogłoszenia: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Katarzyna Ambroziak
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Metryczka

Data publikacji : 17.09.2015
Data modyfikacji : 19.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry