Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 6/2016, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik ochrony Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: średnie 

1 etat 

Wymagania niezbędne na stanowisku: 

  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  • posiadanie uprawnień do prowadzenia magazynu broni.

Wymagania pożądane na stanowisku:

  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • doświadczenie w zakresie fizycznego zabezpieczania obiektów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:

kopią świadectwa szkolnego, kopią zaświadczenia dot. wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony  fizycznej, kopią dowodu osobistego, oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione  umyślnie, oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoba wyłoniona zostanie poddana procedurze związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Dokumenty należy składać w terminie do 17.06.2016 r.  pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia 
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz
Z dopiskiem „ pracownik ochrony”

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 16.05.2016
Data modyfikacji : 17.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry