Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 8/2016, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: mechanik samochodowy w Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: zawodowe

 • 1 etat 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • wykonywanie obsług technicznych i napraw mechanicznych sprzętu transportowego Policji,
 • demontaż i montaż części i podzespołów samochodowych,
 • weryfikacja części samochodowych,
 • rozliczanie w magazynie pobranych materiałów eksploatacyjnych i części do pojazdów,
 • udział w szkoleniach organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu pracy, procedur i instrukcji.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. 2 lata doświadczenia zawodowego,
 2. prawo jazdy kat. B,

​Wymagania pożądane na stanowisku:

 1. staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku,
 2. odpowiedzialność,
 3. znajomość budowy i zasady działania zespołów i układów pojazdu,
 4. cierpliwość, dokładność.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:

 • kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopią dowodu osobistego, kopią prawa jazdy, kopią dokumentów potwierdzających odbycie kursów i szkoleń, oświadczeniem kandydata o  nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 19.09.2016 r.  pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

Z dopiskiem „mechanik samochodowy”

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.


Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 17.08.2016
Data publikacji : 17.08.2016
Data modyfikacji : 17.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry