Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 9/2016

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy technik w Zespole ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: średnie
1 etat  

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. 2 lata doświadczenia zawodowego,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. umiejętność redagowania pism urzędowych

Wymagania pożądane na stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy biurowej,
 3. uprawnienia instruktora dyscypliny sportu lub instruktora rekreacji ruchowej,
 4. samodzielność i komunikatywność,
 5. umiejętność pracy w zespole.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. prowadzenie procedury naboru na kursy i szkolenia oraz dokumentacji z tym związanej,
 2. przygotowywanie dokumentacji związanej z praktykami studenckimi realizowanymi w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy,
 3. wykonywanie czynności związanych z kwaterowaniem osób korzystających z bazy pobytowo-szkoleniowej jak również dbanie o należyty ład, porządek i stan techniczny urządzeń i wyposażenia części mieszkalnej i szkoleniowej bazy,
 4. udział w organizacji imprez sportowych przygotowywanych przez KWP w Bydgoszczy,
 5. przeprowadzanie testów sprawności fizycznej dla funkcjonariuszy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:

kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kopią dowodu osobistego, oświadczeniem kandydata o  nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczeniem kandydata 
o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 30.09.2016 r.  pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia 
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem „starszy technik”

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.08.2016
Data modyfikacji : 02.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry