Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 11/2016, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: elektromechanik w Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: zawodowe - 1 etat 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. wykonywanie obsług technicznych i napraw elektromechanicznych zgodnie z zakresem zawartym w karcie pracy sprzętu transportowego Policji,
 2. diagnozowanie układów elektronicznych w pojazdach służbowych,
 3. rozliczanie w magazynie pobranych materiałów eksploatacyjnych i części do pojazdów,
 4. przestrzeganie obowiązujących przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu pracy.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. doświadczenie w obsłudze komputera i urządzeń diagnostycznych,
 2. umiejętność posługiwania się schematami elektrycznymi,
 3. prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane na stanowisku:

 1. min. 3 letnie doświadczenie zawodowe,
 2. staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. zdolność do kreatywnego myślenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:

kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kopią prawa jazdy, oświadczeniem kandydata o  nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 


Dokumenty należy składać w terminie do 17.11.2016 r.  pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem „elektromechanik”


Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 18.10.2016
Data publikacji : 18.10.2016
Data modyfikacji : 18.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry