Archiwum ogłoszeń 2016 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 10/2016. POZ. Ponowienie ogłoszenia

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: starszy technik w Sekcji Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: 
starszy technik w Sekcji Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Wydziału Transportu
KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: średnie
1 etat  

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. 2 lata doświadczenia zawodowego,
 2. dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu,
 3. umiejętność analitycznego myślenia,
 4. umiejętność negocjacji, komunikowania się i organizacji pracy własnej.

Wymagania pożądane na stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. prawo jazdy kat. B,
 3. doświadczenie w branży motoryzacyjnej, ekonomicznej lub administracyjnej,
 4. odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, samodzielność,
 5. umiejętność pracy w zespole.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. opracowywanie warunków zamówienia i sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań przetargowych na materiały eksploatacyjne do pojazdów służbowych, części i akcesoria samochodowe, naprawy, parkowanie i holowanie,
 2. sporządzanie zapytań ofertowych, negocjacje,
 3. nadzorowanie zawartych przez wydział umów pod kątem prawidłowości ich realizacji,
 4. bieżące ewidencjonowanie wydatków wydziału związanych z realizacją umów, analizowanie i raportowanie ich wykorzystania,
 5. sporządzanie dokumentów finansowych,
 6. prowadzenie ksiąg, ewidencji i rejestrów związanych z obrotem finansowym wydziału.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:

 • kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopią dowodu osobistego,
 • kopią prawa jazdy,
 • kopią dokumentów potwierdzających odbycie kursów i szkoleń, oświadczeniem kandydata o  nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 15.11.2016 r.  pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia 
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz

Z dopiskiem „starszy technik – Wydział Transportu ”


Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 31.10.2016
Data publikacji : 02.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry