Archiwum ogłoszeń 2017 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 11/2016, POZ. Ponowienie ogłoszenia.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: elektromechanik w Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

 

        Wykształcenie: zawodowe

        1 etat 

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. wykonywanie obsług technicznych i napraw elektromechanicznych zgodnie z zakresem zawartym w karcie pracy sprzętu transportowego Policji,
 2. diagnozowanie układów elektronicznych w pojazdach służbowych,
 3. rozliczanie w magazynie pobranych materiałów eksploatacyjnych i części do pojazdów,
 4. przestrzeganie obowiązujących przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu pracy.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. doświadczenie w obsłudze komputera i urządzeń diagnostycznych,
 2. umiejętność posługiwania się schematami elektrycznymi,
 3. prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane na stanowisku:

 1. min. 3 letnie doświadczenie zawodowe,
 2. staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. zdolność do kreatywnego myślenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wrazz następującymi  dokumentami:

kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kopią prawa jazdy, oświadczeniem kandydata o  nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


Dokumenty należy składać w terminie do 13.02.2017 r.  pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

Z dopiskiem „elektromechanik”


Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie nr 11/2016, POZ. Ponowienie ogłoszenia.
  Data publikacji : 16.01.2017 14:00
  (pdf 146.59 KB)
  Data modyfikacji : 17.01.2017 10:20
  Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: elektromechanik w Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

Metryczka

Data publikacji : 16.01.2017
Data modyfikacji : 17.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry