Archiwum ogłoszeń 2018 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 4/2018, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: mechanik samochodowy w Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KWP w Bydgoszczy

 

Wykształcenie: zasadnicze

        1 etat 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  1. wykonywanie obsług technicznych i napraw mechanicznych sprzętu transportowego Policji,
  2. rozliczanie w magazynie pobranych materiałów eksploatacyjnych i części do pojazdów,
  3. udział w szkoleniach organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego,
  4. przestrzeganie obowiązujących przepisów p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu pracy, procedur i instrukcji.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

  1. 2 lata doświadczenia zawodowego,
  2. prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane na stanowisku:

  1. staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku,
  2. odpowiedzialność,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. zdolność do kreatywnego myślenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:

kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopią dowodu osobistego, kopią prawa jazdy, kopią dokumentów potwierdzających odbycie kursów i szkoleń, oświadczeniem kandydata o  nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Dokumenty należy składać w terminie do 04.05.2018r.  pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Powstańców Wlkp. 7

85 – 090 Bydgoszcz

z dopiskiem „mechanik samochodowy”

Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Urząd zapewnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem miesięcznym oraz wypłaca pracownikom dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej i nagrody jubileuszowe (na podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek i ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Dodatkowo pracownikom urzędu przysługują świadczenia socjalne na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 06.04.2018
Data publikacji : 06.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Bogumiła Bzdawska-Wróblewska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry