Archiwum ogłoszeń 2018 r. na stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr 5/2018, POZ.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: malarz Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy

Wykształcenie: zasadnicze
1 etat  
 
Wymagania niezbędne na stanowisku:
1. umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy,
2. terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań.
 
Wymagania pożądane na stanowisku:
1. staż pracy lub praktyka na podobnym stanowisku,
2. prawo jazdy kat. B,
3. odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1. wykonywanie prac murarsko-malarskich w zakresie konserwacji obiektów KWP.
2. wykonywanie prac rozbiórkowych i elementów budowlanych.
3. wykonywanie robót w zakresie tynkarskim i malarskim.
4. udział w pracach związanych z odśnieżaniem obiektów KWP w Bydgoszczy w okresie zimowym (zależnie od potrzeb).
5. składanie przełożonemu okresowych zapotrzebowań na niezbędne materiały i osprzęt elektryczny urządzeń.
6. prowadzenie na bieżąco ewidencji przychodowo-rozchodowej pobranych materiałów.
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego wraz z następującymi  dokumentami:
kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, oświadczeniem kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i korzystaniu z pełni praw publicznych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty należy składać w terminie do 16.05.2018 r.  pod adresem:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Kadr i Szkolenia 
ul. Powstańców Wlkp. 7
85 – 090 Bydgoszcz
z dopiskiem „malarz – Wydział Inwestycji i Remontów”
 
Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko). Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 18.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludmiła Lyczmańska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry