Ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

 
Celem  regulaminu  jest  ustalenie  zasad  zatrudniania  na  wolne  stanowiska  w  Korpusie Służby  Cywilnej  w  oparciu  o  otwarty  i  konkurencyjny  nabór,  zgodnie  z  regulacjami prawnymi zawartymi w: 
  1. ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz.1505, ze zm.), 
  2. ustawie z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198, ze zm.), 
  3. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, ze zm.), 
  4. zarządzeniu nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 14.02.2013
Data modyfikacji : 21.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bzdawska-Wróblewska specjalista Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry