Programy prewencyjne

PROGRAMY PREWENCYJNE REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Jednostka Policji

Nazwa programu

KMP w Bydgoszczy

„Jestem kibicem przez duże K”

„Stop 24”

„Bezpieczna Szkoła”

„Z nami bezpieczniej”

“Bezpieczny ogród”

„Bezpieczna kobieta”

„Alkohol, narkotyki - brak biletów powrotnych”

„Zapobiec-Przetrwać”

„Aktywnie w trosce o III wiek”

„Przyjazny Patrol”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

„Jestem bezpieczny umiem pomagać innym”

KMP w Grudziądzu

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KMP w Toruniu

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KMP we Włocławku

„Program poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Aleksandrowie Kujawskim

„Bezpieczny powiat”

„Starszy nie znaczy bezbronny”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Brodnicy

„Sąsiedzki program przeciwdziałania przestępczości”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

„Bezpieczna Szkoła”

KPP w Chełmnie

„Powiat wolny od uzależnień i agresji”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Golubiu-Dobrzyniu

„Bezpieczny powiat”

„Szkoła bez zagrożeń”

„Bezpieczne drogi powiatu”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Inowrocławiu

„Program pomocy ofiarom przestępstw”

„Bezpieczna Szkoła”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Lipnie

„Jestem widoczny, bo wybrałem życie”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Mogilnie

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Nakle nad Notecią

„STOP – bezpiecznie na drodze”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Radziejowie

„Bądź widoczny na drodze”

„Małolat”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Rypinie

„Jestem widoczny – jestem bezpieczny”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Sępólnie Krajeńskim

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Świeciu

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Tucholi

„Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu tucholskiego na lata 2011-2014”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Wąbrzeźnie

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

KPP w Żninie

„Program profilaktyczny na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

„Alkohol to droga do nikąd”

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

OPIS NAJCIEKAWSZYCH PROGRAMÓW PREWENCYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego” - w ramach programu organizowane są przez policjantów KMP i KPP  akcje znakowania rowerów. Znakowanie i ewidencjowanie rowerów ma służyć zapobiegania kradzieżom, napadom rabunkowym, których ofiarami najczęściej są ludzie młodzi. Cała procedura polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „Engrawer” na ramie roweru oznaczenia składającego się z 4 liter i 5 cyfr oraz wydaniu właścicielowi  tzw. dowodu rejestracyjnego jako poświadczenia, iż rower ten został zarejestrowany w bazie danych Policji.
 
„Jestem bezpieczny – umiem pomagać innym” - program skierowany do uczniów szkoły podstawowej klas V-VI w wieku 11-13 lat. Ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (wypadki komunikacyjne, zabawy w domu, w szkole, nad wodą, w lesie itp.), udzielanie pierwszej pomocy, umiejętność właściwej reakcji, powiadomienia służb ratunkowych.

„Jestem kibicem przez duże K” - Program „Jestem kibicem przez duże K” jest skierowany do uczniów klas podstawowych 4-6 oraz klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program dotyczy kulturalnego kibicowania podczas imprez masowych oraz uświadamiania uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli o odpowiedzialności prawnej za czyny popełniane przez nieletnich.

„Aktywnie w trosce o III wiek” - Program „Aktywnie - w trosce o III wiek” adresowany jest do osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn, niezależnie od sprawności fizycznej, korzystających z placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Celami programu są:    

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi starszych;
  • rozpoznanie zagrożeń oraz omówienie sytuacji;
  • zapobieganie przestępstwom, w których ofiarami są ludzie starsi,
  • nabycie umiejętności oraz wiedzy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,

„Bezpieczna kobieta” - „Bezpieczna Kobieta” jest programem skierowanym do kobiet mającym na celu wyuczenia zachowań obronnych przed wszelkimi formami przemocy. Przeznaczony jest dla każdej kobiety niezależnie od wieku, czy warunków fizycznych.

„Jestem widoczny, bo wybrałem życie”. Głównym celem projektu  jest zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych i rowerzystów na drogach. Działania podejmowane w ramach programu skierowane są do dwóch grup uczestników ruchu drogowego: dzieci, szczególnie najmłodszych uczniów szkół podstawowych i dorosłych – pieszych i rowerzystów. Projekt jest realizowany przy współudziale lokalnych samorządów, szkół, placówek kulturalno-oświatowych, instytucji ubezpieczeniowych, miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, proboszczy miejscowych parafii i innych podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa na drodze.   

 „Małolat”. Celem programu jest promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, a także nauczycieli, pedagogów, rodziców i opiekunów prawnych. W trakcie prowadzonych pogadanek poruszana jest problematyka oraz korzyści wynikające ze zdrowego trybu życia.

„Alkohol to droga donikąd”. Program adresowany jest do gimnazjalistów oraz ich rodziców. W ramach programu prowadzone są pogadanki wspólnie z  Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – lekarzem medycyny dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich za spożywania alkoholu oraz aspektów medycznych związanych ze spożywaniem alkoholu.   

Podczas spotkań z rodzicami i opiekunami prawnymi omawiane są  konsekwencje prawne jakie mogą ponieść nieletni sięgający po alkohol. Przedstawiono procedurę postępowania Policji w przypadku ujawnienie osoby nieletniej w stanie po użyciu alkoholu. W ramach programu przeprowadzono konkurs plastyczny wśród uczniów, a motywem przewodnim prac był sam tytuł programu.


 

 

Metryczka

Data publikacji : 15.04.2013
Data modyfikacji : 15.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Adam Kumkowski, Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry