Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz Decyzja nr 217/08 Komendanta Wojewódzkiego Policji z 16. 09.2008r w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie obsługi kancelaryjnej w wydziałach oraz Oddziale Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, z późn.zm.


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw przez poszczególne komórki organizacyjne KWP w Bydgoszczy:

  Wydział Kontroli
  Wydział Finansów
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Wydział Komunikacji Społecznej
  Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Sekcja Psychologów
  Zespół Prawny
  Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Zespół Prasowy
  Jednoosobowe stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Jednoosobowe stanowisko ds. Ochrony Praw Człowieka
  Wydział Kryminalny
  Wydział dw. z Cyberprzestępczością
  Laboratorium Kryminalistyczne
  Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
  Wydział Prewencji
  Wydział Ruchu Drogowego
  Sztab Policji
  Wydział Konwojowy
  Wydział Postępowań Administracyjnych
  Wydział Transportu
  Wydział Łączności i Informatyki
  Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
  Oddział Prewencji w Bydgoszczy

Metryczka

Data publikacji 09.04.2009
Data modyfikacji 02.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adriana Jabłońska, Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry