Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw przez poszczególne komórki organizacyjne KWP w Bydgoszczy:

  Wydział Kontroli
  Wydział Finansów
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Wydział Komunikacji Społecznej
  Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Sekcja Psychologów
  Zespół Prawny
  Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Zespół Prasowy
  Jednoosobowe stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Jednoosobowe stanowisko ds. Ochrony Praw Człowieka
  Wydział Kryminalny
  Wydział dw. z Cyberprzestępczością
  Laboratorium Kryminalistyczne
  Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
  Wydział Prewencji
  Wydział Ruchu Drogowego
  Sztab Policji
  Wydział Konwojowy
  Wydział Postępowań Administracyjnych
  Wydział Transportu
  Wydział Łączności i Informatyki
  Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
  Oddział Prewencji w Bydgoszczy
  Wydział Inwestycji i Remontów
  Wydział Zaopatrzenia
 

Metryczka

Data publikacji : 09.04.2009
Data modyfikacji : 25.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Napiórkowska, Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry