Wydział Komunikacji Społecznej - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Komunikacji Społecznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział Komunikacji Społecznej

Wszystkie sprawy przyjmowane przez Wydział Komunikacji Społecznej, załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, w oparciu o następujące ustawy: Ustawa o Policji z dn. 6 kwietnia 1990 r., Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001r. oraz Ustawa Prawo prasowe z dn. 26 stycznia 1984 r. z późn. zm. oraz przepisami prawa wewnętrznego. Szczegółowy wykaz zadań Wydziału przedstawiono w zakładce: Struktura organizacyjna Wydziału Komunikacji Społecznej.

Wydział Komunikacji Społecznej przyjmuje sprawy kierowane pisemnie, przesyłane za pomocą poczty tradycyjnej, faksu pod numerem 47 751 55 81 lub poczty elektronicznej, na adres: wks@bg.policja.gov.pl

Sprawy załatwiane są według kolejności  wpływu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metryczka

Data wytworzenia : 14.04.2009
Data publikacji : 14.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Dereszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry