Przyjmowanie i załatwianie spraw

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  • tel. 47 751 50 45
  • fax. 47 751 55 74

bhp@bg.policja.gov.pl

Zespół ds. BHP (dwuosobowy) Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podlegający bezpośrednio pracodawcy zgodnie z art 23711 Ustawy Kodeks Pracy, działa w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz.704 z póź. zm.) i zarządzenie nr 916 Komendanta Głównego Policji z dnia 24.08.2004 r.w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 98).

Zespół realizuje zadania służby BHP określone w/w przepisami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz współpracuje ze służbami BHP i osobami wykonującymi zadania służb BHP w jednostkach Policji województwa kujawsko-pomorskiego.

Metryczka

Data wytworzenia : 17.04.2009
Data publikacji : 17.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry