Przyjmowanie i załatwianie spraw

Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Praw Człowieka

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z zapisami określonymi w Ustawie o Policji, Regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, oraz Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji nr 9/2009 z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika KWP ds. Ochrony Praw Człowieka.
 
Sprawy kierowane do Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka, mogą być wnoszone osobiście, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wpływająca korespondencja podlega rejestracji w sekretariacie według daty wpływu. O kolejności i sposobie załatwiania spraw decyduje charakter i ciężar gatunkowy wpływającej do załatwienia sprawy oraz termin wyznaczony na piśmie. W przypadku spraw, których właściwość rzeczowa pokrywa się z działalnością innych komórek organizacyjnych KWP, sprawy przekazywane są tym komórkom do dalszej realizacji.
 
Projekty odpowiedzi na pisma podpisywane są przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy i przesyłane do ostatecznego załatwienia.Sprawy można kierować na adres:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-950 Bydgoszcz
tel. 47 751 54 26
nr faksu: 47 751 50 33
 anna.frencel@bg.policja.gov.pl

Metryczka

Data wytworzenia : 04.04.2009
Data publikacji : 04.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry