Wydział Kryminalny - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Kryminalny

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział Kryminalny

Zakres i sposób wykonywania czynności przez Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy regulują następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.
  • Przepisy kodeksów karnego i postepowania karnego oraz inne ustawy zawierające przepisy karne.
  • Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym.
  • Zarządzenie nr pf – 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno – rozpoznawczych.
  • Regulamin KWP w Bydgoszczy
  • Instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy, OPP w Bydgoszczy i SPKP w Bydgoszczy stanowiąca załacznik do Decyzji nr 345/2013 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy, OPP w Bydgoszczy i SPKP w Bydgoszczy (z późn. zm.)

Każda osoba zgłaszająca się do WK KWP Bydgoszcz ma prawo być przyjęta, również wówczas, gdy z uwagi na właściwość miejscową lub rzeczową Wydział Kryminalny nie jest uprawniony, bądź obowiązany do załatwienia sprawy. Kiedy mamy do czynienia z zawiadomieniem o przestępstwie, czynności wykonuje się na miejscu.

Metryczka

Data wytworzenia : 29.04.2009
Data publikacji : 29.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry