Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział do Walki z Cyberprzestępczością

Zakres i sposób wykonywania czynności przez Wydział do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy regulują następujące przepisy:

  • Ustawa o Policji z dnia 06.04.1990 r. z późniejszymi zmianami, 
  • Zarządzenie PF-634 KGP z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych,
  • Regulamin KWP w Bydgoszczy, 
  • Instrukcja Kancelaryjno-Biurowa wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 16.09.2008 r. wraz z Decyzją Nr 63/09 z dnia 12.04.2009 r. oraz wielu innych regulacjach prawnych.

Metryczka

Data wytworzenia : 02.02.2015
Data publikacji : 02.02.2015
Data modyfikacji : 26.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry