Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Postępowań Administracyjnych

Przyjmowanie interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Wizytę umówić można w sekretariacie Wydziału Postępowań Administracyjnych pod numerem telefonu: 47 751 54 20. Wizyty umawiane są z maksymalnym wyprzedzeniem na kolejne dwa tygodnie.

W sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa zaleca się formę korespondencyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Adres korespondencyjny:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

 

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie:

 sekretariat – 47 751 5420 fax 47 751 5419  

Sekcja Pozwoleń na Broń - postępowania w sprawach pozwoleń na broń:

• 47 751 5428 (Kierownik Sekcji) •

• 47 751 5423 • 47 751 5424 • 47 751 5425 • 47 751 54 31 • 47 751 5432 • 

• 47 751 5719 • 47 751 5720 • 47 751 5743 • 47 751 5744 • 47 751 5745 •

• 47 751 1667 • 47 751 1668 • 47 751 1669 •

• 47 751 1395 (depozyt broni) • 47 751 1667 (depozyt broni) •

 

Zespół do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców i Ochrony Osób i Mienia - postępowania w sprawach wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz w sprawach licencji detektywa: 

• 47 751 5429 (Koordynator Zespołu) •

• 47 751 1387 • 47 751 1389 • 47 751 5730 • 47 751 5433 •


Zespół do Spraw Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi - kontrole specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych: 

• 47 751 5729 • 47 751 5430 • 47 751 5175 • 47 751 1388 •

Metryczka

Data wytworzenia : 09.04.2009
Data publikacji : 09.04.2009
Data modyfikacji : 27.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek Koordynator Zespołu ds. Postępowań w Sprawach Cudzoziemców i Ochrony Osób i Mienia
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry