Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Postępowań Administracyjnych

Przyjmowanie interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Wizytę umówić można w sekretariacie Wydziału Postępowań Administracyjnych pod numerem telefonu: 47 751 54 20. Wizyty umawiane są z wyprzedzeniem na kolejne dwa tygodnie. Jednocześnie z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 przyjęcia interesantów ograniczone zostały wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa w organie Policji.

W sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa zaleca się formę korespondencyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


Adres korespondencyjny:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

e-mail: wpa@bg.policja.gov.pl


Sekcja Pozwoleń na Broń (numery telefonów)
- postępowania w sprawach pozwoleń na broń

47 751 5428 (Kierownik Sekcji)
47 751 5423 • 47 751 5424 • 47 751 5425 • 47 751 5433 • 47 751 5719
47 751 5720 • 47 751 5743 • 47 751 5744 • 47 751 5745 • 47 751 1395

Pozwolenia na broń


Zespół do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców i Ochrony Osób i Mienia (numery telefonów)

- postępowania w sprawach wpisów na listę: kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz w sprawach licencji detektywa 

47 751 5429 (Koordynator Zespołu) 

47 751 1387 • 47 751 1389 • 47 751 5730 • 47 751 5432 

- postępowania w sprawach cudzoziemców 

47 751 1210 
47 751 5431


Licencja detektywa
Ochrona osób i mienia
 


Zespół do Spraw Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi (numery telefonów) 

- kontrole specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych 

47 751 5729 • 47 751 5430 
47 751 1388


Obiekty obowiązkowo chronione
 

Metryczka

Data wytworzenia : 09.04.2009
Data publikacji : 09.04.2009
Data modyfikacji : 25.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry