Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Postępowań Administracyjnych

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy

Dyżury przyjęć interesantów: w poniedziałki, wtorki, piątki – w godz. od 9.00 do 14.00, w czwartki od godz. 9.00 do godz. 17.00.

Sekcja Pozwoleń na Broń (numery telefonów)
- postępowania w sprawach pozwoleń na broń

52 5255428 (Kierownik Sekcji)
52 5255423 • 52 5255424 • 52 5255425 • 52 5255433 • 52 5255719
52 5255720 • 52 5255743 • 52 5255744 • 52 5255745 • 52 5881395

Pozwolenia na broń


Zespół do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców i Ochrony Osób i Mienia (numery telefonów)

- postępowania w sprawach wpisów na listę: kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz w sprawach licencji detektywa 

52 5255429 (Koordynator Zespołu) 

52 5881387 • 52 5881389 • 52 5255730 • 52 5255432 

- postępowania w sprawach cudzoziemców 

52 5881210 
52 5255431


Licencja detektywa
Ochrona osób i mienia
 


Zespół do Spraw Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi (numery telefonów) 

- kontrole specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych 

52 5255729 • 52 5255430 
52 5881388


Obiekty obowiązkowo chronione
 

Metryczka

Data publikacji : 09.04.2009
Data modyfikacji : 27.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry