Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Postępowań Administracyjnych

W związku z remontem składnicy akt oraz sali przyjęć interesantów w dniach od 27 września 2022 r. do 31 marca 2023 r. wstrzymane zostają przyjęcia interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wyjątkiem pozostają jedynie sprawy związane ze złożeniem/odbiorem broni lub amunicji do/z depozytu. Sprawy te załatwiane będą po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. 

W pozostałych sprawach zaleca się formę korespondencyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. 

 

Adres korespondencyjny:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz


Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie:

• sekretariat – 47 751 5420 • fax 47 751 5419 • 

Sekcja Pozwoleń na Broń - postępowania w sprawach pozwoleń na broń:

• 47 751 5428 (Kierownik Sekcji) •
• 47 751 5423 • 47 751 5424 • 47 751 5425 • 47 751 5432 • 47 751 5719 •
• 47 751 5720 • 47 751 5743 • 47 751 5744 • 47 751 5745 • 


depozyt broni   • 47 751 1395 •


Zespół do Spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców i Ochrony Osób i Mienia - postępowania w sprawach wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz w sprawach licencji detektywa:

 
• 47 751 5429 (Koordynator Zespołu) •
• 47 751 1387 • 47 751 1389 • 47 751 5730 • 47 751 5433 •

Zespół do Spraw Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi - kontrole specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych: 

• 47 751 5729 • 47 751 5430 • 47 751 1388 • 47 751 5175 •

Metryczka

Data wytworzenia : 09.04.2009
Data publikacji : 09.04.2009
Data modyfikacji : 30.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Dominik Gręda Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Dominik Gręda
do góry