Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Łączności i Informatyki

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział Łączności i Informatyki

Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:
 
Naczelnik Wydziału i Informatyki KWP w Bydgoszczy
tel. 47 751 5500 (sekretariat wydziału),
fax. 47 751 5570
e-mail: 
informatyka@bg.policja.gov.pl
 
Wydział realizuje obsługę techniczną oraz finansową jednostek i komórek organizacyjnych podległych KWP w Bydgoszczy w zakresie wynikającym z zakresu zadań określonego w Regulaminie KWP w Bydgoszczy. Wszelkie pytania należy kierować do Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki.

Wszystkie sprawy wpływające do Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy załatwiane są zgodnie z przepisami i bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów.

Metryczka

Data wytworzenia : 14.04.2009
Data publikacji : 14.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry