Oddział Prewencji w Bydgoszczy - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Oddział Prewencji w Bydgoszczy

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Oddział Prewencji w Bydgoszczy

Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących policjantów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy realizowane jest przez Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy podległy Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia skargi bezpośrednio do Dowódcy OPP lub jego Zastępców, a w czasie ich nieobecności  do policjantów nadzorujących służbę, którzy po przyjęciu skargi prześlą ją do Wydział Kontroli KWP  w Bydgoszczy.

Metryczka

Data wytworzenia : 17.04.2009
Data publikacji : 17.04.2009
Data modyfikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oddział Prewencji w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry