Wydział Inwestycji i Remontów - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydział Inwestycji i Remontów

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.23 z późn. zmianami) oraz Decyzja Nr 345 KWP w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad pracy kancelaryjnej w KWP w Bydgoszczy i OPP w Bydgoszczy.


Wydział Inwestycji i Remontów

Kontakt z pracownikami Wydziału można uzyskać w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30,
dzwoniąc do sekretariatu pod numer telefonu: 47 751 15 40,

za pośrednictwem fax: 47 751 15 44, e-mail: wir@bg.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres:

Wydział Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
ul. Kijowska 5
85-703 Bydgoszcz

Metryczka

Data wytworzenia : 12.05.2017
Data publikacji : 12.05.2017
Data modyfikacji : 16.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Inwestycji i Remontów
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry