Rejestr zmian - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Data wytworzenia Opublikowane przez Data publikacji
kom. Zmudzinski Marcin, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy 25.05.2012 Piotr Pawlaczyk 28.05.2012
Data Redaktor Akcja Zmiana
28.05.2020 12:16 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
31.10.2019 13:27 Szymon Tworowski
specjalista
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
31.10.2019 13:25 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
31.10.2019 08:43 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji
31.10.2019 08:42 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
30.10.2019 09:40 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
30.10.2019 09:38 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Opis ćwiczeń testu sprawności fizycznej oraz normy czasowe
30.10.2019 09:38 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5.08.2010 r.
30.10.2019 09:38 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Program szkolenia podstawowego dla absolwentów wybranych kierunków
30.10.2019 09:37 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Program szkolenia zawodowego podstawowego
30.10.2019 09:37 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: SZCZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI WYPEŁNIANIA ANKIETY BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO
30.10.2019 09:37 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT ANKIETY BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO
30.10.2019 09:37 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Ankieta bezpieczeństwa osobowego
30.10.2019 09:36 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Materiały do testu wiedzy
30.10.2019 09:36 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji
30.10.2019 09:35 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
30.10.2019 09:35 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
30.10.2019 09:35 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie MSW z 18.04.2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
19.11.2018 14:05 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
19.11.2018 14:02 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
19.11.2018 14:02 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Informacja z regulaminu musztry w Policji dotycząca tatuaży
19.11.2018 13:59 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
06.11.2018 13:29 Piotr Pawlaczyk
specjalista
skasowanie
Dokument: Informacje dla kandydatów do służby w Policji
Kategoria: Rekrutacja do służby w Policji
06.11.2018 13:29 Piotr Pawlaczyk
specjalista
skasowanie
Dokument: Informacje dla kandydatów do służby w Policji
Kategoria: Rekrutacja do służby w Policji
06.11.2018 13:16 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Ustawa o Policji tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn.zm.
06.11.2018 10:34 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Dz.U. 481 z 2018 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych tekst jednolity
06.11.2018 10:04 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie MSW z 18.04.2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
06.11.2018 10:03 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu
06.11.2018 09:57 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Dz.U. 481 z 2018 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
06.11.2018 09:55 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie MSW z 18.04.2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
06.11.2018 09:54 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa
06.11.2018 09:50 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw
27.06.2018 10:27 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
14.03.2017 08:33 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
14.03.2017 08:32 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJ I z dnia 10 lutego 2017 r.
14.03.2017 08:29 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJ I z dnia 10 lutego 2017 r.
13.03.2017 10:51 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
08.02.2016 11:55 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
25.03.2015 13:09 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
25.03.2015 13:09 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. - tekst jednolity
25.03.2015 13:06 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
17.02.2015 13:43 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
17.02.2015 13:27 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu
17.02.2015 13:26 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
23.10.2014 09:38 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Materiały do testu wiedzy
23.10.2014 09:37 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
25.04.2014 12:07 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
25.04.2014 12:06 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
25.04.2014 12:05 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
25.04.2014 12:04 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
25.04.2014 11:35 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
25.04.2014 11:33 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
25.04.2014 11:29 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
25.04.2014 09:37 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Aktualna baza zadań testowych
25.04.2014 09:36 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
10.01.2014 07:53 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 12:18 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 12:11 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 12:08 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 12:05 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 11:53 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 11:47 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 11:33 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 11:21 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 11:18 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 11:07 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 11:05 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 10:46 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 10:45 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 10:40 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
09.01.2014 10:30 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
08.01.2014 14:40 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
08.01.2014 14:39 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
08.01.2014 14:37 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
08.01.2014 14:36 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
08.01.2014 14:35 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
08.01.2014 14:25 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
08.01.2014 14:24 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
08.01.2014 14:24 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
08.01.2014 14:22 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Opis ćwiczeń testu sprawności fizycznej oraz normy czasowe
02.07.2013 14:31 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
02.07.2013 14:30 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
27.02.2013 14:56 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
27.02.2013 14:55 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
27.02.2013 14:54 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
27.02.2013 14:53 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
27.02.2013 14:42 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
27.02.2013 14:41 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
27.02.2013 14:39 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
27.02.2013 14:36 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Opis ćwiczeń testu sprawności fizycznej oraz normy czasowe
27.02.2013 14:35 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
07.01.2013 13:35 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
04.01.2013 14:39 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
31.12.2012 10:50 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
31.12.2012 09:52 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
14.12.2012 11:13 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
14.12.2012 10:45 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
14.12.2012 10:24 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
14.12.2012 10:23 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
14.12.2012 10:19 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
14.12.2012 10:10 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
14.12.2012 10:06 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
14.12.2012 09:49 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
14.12.2012 09:43 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
12.12.2012 14:12 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
12.12.2012 14:09 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
12.12.2012 13:56 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
12.12.2012 13:47 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
12.12.2012 13:31 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
12.12.2012 11:27 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
12.12.2012 11:21 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
12.12.2012 11:09 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
10.12.2012 14:18 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
05.07.2012 12:48 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Aktualna baza zadań testowych
05.07.2012 12:48 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie - II próba testu sprawności fizycznej
05.07.2012 12:47 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
03.07.2012 08:19 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
28.05.2012 14:15 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie MSW z 18.04.2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
28.05.2012 14:13 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Aktualna baza zadan testowych
28.05.2012 14:09 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
28.05.2012 13:48 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5.08.2010 r.
28.05.2012 13:47 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego z 18.04.2012 r. dot. kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
28.05.2012 13:46 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
28.05.2012 13:46 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Ustawa o Policji z dnia 6kwietnia 1990 r.
28.05.2012 13:44 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Program szkolenia podstawowego dla absolwentów wybranych kierunków
28.05.2012 13:43 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego z 18.04.2012 r. dot. kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
28.05.2012 13:41 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
28.05.2012 13:40 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Program szkolenia zawodowego podstawowego
28.05.2012 13:37 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Oświadczenie o kontynuacji postępowania
28.05.2012 13:34 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji
28.05.2012 13:33 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Ankieta bezpieczeństwa osobowego
28.05.2012 13:31 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: SZCZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI WYPEŁNIANIA ANKIETY BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO
28.05.2012 13:17 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT ANKIETY BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO
28.05.2012 13:15 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
28.05.2012 13:14 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
28.05.2012 13:13 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
28.05.2012 13:13 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
28.05.2012 13:01 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
do góry