Rejestr zmian - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy Piotr Pawlaczyk 16.03.2007
Data Redaktor Akcja Zmiana
10.10.2018 11:33 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
22.05.2018 11:22 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Aneks nr 2 z dnia 17 maja 2018 roku do Regulaminu pracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2015 roku
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
24.05.2017 12:38 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2017 r. zmieniający regulamin KWP w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 15:11 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 15:10 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:48 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:48 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:36 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:35 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:34 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: POROZUMIENIE z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad współpracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i podległych jednostek powiatowych / miejskich policji województwa kujawsko-pomorskiego oraz Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:33 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: w sprawie określenia zasad współpracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i podległych jednostek powiatowych / miejskich policji województwa kujawsko-pomorskiego oraz Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:28 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: POROZUMIENIE z dnia 15 marca 2016 roku W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WSPÓŁPRACY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY z ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI ZRZESZAJĄCYMI PRACOWNIKÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK POWIATOWYCH / MIEJSKICH POLICJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO ORAZ ODDZIALU PREWENCJI POLICJI W BYDGOSZCZY
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:28 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2016 r. do Regulaminu Pracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 09.06.2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:27 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:20 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:20 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:19 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:18 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.04.2017 14:17 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.04.2017 12:51 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.04.2017 12:47 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.04.2017 12:42 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 192/07.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.04.2017 12:41 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 192/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.04.2017 12:34 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.04.2017 12:33 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Zarządzenie Nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.04.2017 12:30 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 9 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędu (w Obwieszczeniu Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji).
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.04.2017 12:27 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (załącznik Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji).
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
23.12.2016 10:27 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
22.12.2016 09:11 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
22.12.2016 09:10 Szymon Tworowski
specjalista
publikacja
Załącznik: Aneks nr 1 z dnia 16.12.2016 r. do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
22.12.2016 09:07 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
22.12.2016 09:05 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
23.03.2016 14:43 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
23.03.2016 14:42 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
23.03.2016 14:41 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
23.03.2016 14:40 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Porozumienie z 15 marca 2016 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
23.03.2016 14:40 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
18.06.2015 12:16 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
18.06.2015 12:12 Szymon Tworowski
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
18.06.2015 12:09 Szymon Tworowski
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
18.06.2015 12:09 Szymon Tworowski
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
18.06.2015 12:09 Szymon Tworowski
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
18.06.2015 12:08 Szymon Tworowski
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
18.06.2015 12:08 Szymon Tworowski
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
18.06.2015 12:07 Szymon Tworowski
specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2015 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
18.06.2015 12:06 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
13.01.2015 09:00 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
13.01.2015 08:59 Szymon Tworowski
specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin KWP w Bydgoszczy z dnia 19.12.2014 zmieniający regulamin KWP w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
13.01.2015 08:58 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:47 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:39 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:36 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:29 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:28 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:27 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:09 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:08 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:08 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:07 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:07 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 14:06 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 13:53 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 13:49 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 13:49 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.11.2014 13:47 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
03.11.2014 11:55 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
08.10.2014 14:07 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.10.2014 13:54 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin z dnia 13 marca 2014 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.10.2014 13:54 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin z dnia 08 sierpnia 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.10.2014 13:53 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Załącznik do regulaminu Komendy Wojewódzkiej z dnia 13 marca 2014 r. (zadania LK)
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.10.2014 13:53 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin z dnia 10 września 2014 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.10.2014 13:53 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.10.2014 11:11 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.10.2014 11:01 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin z dnia 10 września 2014 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.10.2014 10:55 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin z dnia 08 sierpnia 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.10.2014 10:50 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik do regulaminu Komendy Wojewódzkiej z dnia 13 marca 2014 r. (zadania LK)
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.10.2014 10:48 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin z dnia 13 marca 2014 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.10.2014 10:46 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
14.05.2012 12:42 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:17 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:15 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2009 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:15 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Aneks nr 1 z dnia 15.04.2011r do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dn. 30.12.2009r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:15 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Aneks nr 1 z dnia 15.04.2011r do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dn. 30.12.2009r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:15 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Aneks nr 2 z dnia 9 listopada 2011
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:14 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 z dnia 9 listopada 2011 do Regulaminu Pracy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:14 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniający regulamin KWP
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:13 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin z dnia 20 kwietnia 2011r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:12 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 16.02.2010 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:12 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: REGULAMIN Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:11 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:10 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:09 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:06 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie 192 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie nadania statutu KWP w
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
28.03.2012 11:05 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
10.02.2012 13:39 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
10.02.2012 13:34 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
publikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
10.02.2012 13:32 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
03.02.2012 15:20 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
03.02.2012 15:18 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
publikacja
Załącznik: Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji w spr. sprostowania oczywistej pomysłki pisarskiej w zarządzeniu 192
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
03.02.2012 15:17 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
03.02.2012 13:46 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
03.02.2012 13:37 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
publikacja
Załącznik: Zarządzenie 192 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie nadania statutu KWP w
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
03.02.2012 13:35 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
19.01.2012 10:47 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
19.01.2012 10:46 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
publikacja
Załącznik: Aneks nr 3 do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
19.01.2012 10:44 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
29.11.2011 12:56 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 z dnia 9 listopada 2011 do Regulaminu Pracy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
29.11.2011 12:56 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Załącznik: Aneks nr 2 z dnia 9 listopada 2011
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
29.11.2011 12:56 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
29.11.2011 12:52 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
29.11.2011 12:51 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 z dnia 9 listopada 2011 do Regulaminu Pracy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
29.11.2011 12:50 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
publikacja
Załącznik: Aneks nr 2 z dnia 9 listopada 2011
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
29.11.2011 12:49 Adriana Jabłońska
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.05.2011 11:30 Szymon Tworowski
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.05.2011 11:07 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.05.2011 09:43 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Załącznik: Regulamin z dnia 20 kwietnia 2011r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.05.2011 09:42 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Załącznik: Regulamin z dnia 20 kwienia 2011 zmieniający regulamin KOmendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.05.2011 09:40 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.05.2011 09:38 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
04.05.2011 09:33 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
publikacja
Załącznik: Regulamin z dnia 20 kwienia 2011 zmieniający regulamin KOmendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.04.2011 13:34 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.04.2011 13:33 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.04.2011 13:25 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.04.2011 13:19 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Załącznik: Aneks nr 1 z dnia 15.04.2011r do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dn. 30.12.2009r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.04.2011 13:18 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.04.2011 13:17 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.04.2011 13:16 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.04.2011 13:11 Adriana Jabłońska - zamknięte
specjalista ds. informacji publicznej
publikacja
Załącznik: Aneks nr 1 z dnia 15.04.2011r do Regulaminu Pracy KWP w Bydgoszczy z dn. 30.12.2009r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
20.04.2010 11:10 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
20.04.2010 11:07 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
20.04.2010 11:03 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 04.10.2006 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
20.04.2010 11:03 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
20.04.2010 11:03 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 30.12.2008 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
20.04.2010 11:03 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: REGULAMIN Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
20.04.2010 11:03 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
09.03.2010 10:13 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
09.03.2010 10:12 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
09.03.2010 10:07 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 16.02.2010 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
09.03.2010 10:06 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.03.2010 14:52 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 16.02.2010 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
05.03.2010 14:51 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
12.01.2010 12:50 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
12.01.2010 12:49 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin pracy KWP w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2009 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
12.01.2010 12:49 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.09.2009 08:39 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: REGULAMIN Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
07.09.2009 08:36 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.01.2009 12:38 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 30.12.2008 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.01.2009 11:37 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 04.10.2006 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.01.2009 11:33 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.01.2009 11:32 Piotr Pawlaczyk
specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 30.12.2008 r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.01.2009 11:29 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 04.10.2006r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
26.01.2009 11:28 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
22.09.2008 08:48 webmaster
skasowanie
Załącznik: Komendant
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
22.09.2008 08:48 webmaster
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
22.09.2008 08:46 webmaster
publikacja
Załącznik: Komendant
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
22.09.2008 08:45 webmaster
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
17.09.2008 13:54 webmaster
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
12.09.2008 08:16 webmaster
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
21.05.2008 15:13 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Regulamin dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
21.05.2008 15:11 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
publikacja
Załącznik: Regulamin dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniający regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
01.02.2008 11:43 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 04.10.2006r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
01.02.2008 11:41 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
01.02.2008 11:41 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
publikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 04.10.2006r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
01.02.2008 11:40 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
skasowanie
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 04.10.2006r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
01.02.2008 11:37 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
01.02.2008 11:36 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
publikacja
Załącznik: Regulamin Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 04.10.2006r.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
01.02.2008 11:33 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
31.10.2007 12:36 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
31.10.2007 12:32 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
31.10.2007 12:30 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
19.03.2007 15:24 webmaster
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
19.03.2007 15:24 webmaster
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
18.03.2007 01:51 webmaster
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
18.03.2007 01:50 webmaster
publikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
16.03.2007 17:00 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
16.03.2007 17:00 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
16.03.2007 17:00 Piotr Pawlaczyk
specjalista
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
16.03.2007 17:00 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
16.03.2007 17:00 Sławomir Ruge - zamknięte
administrator BIP
modyfikacja
Dokument: Status prawny
Kategoria: Status prawny
do góry