Rekrutacja do służby w Policji

Uwaga! Dobór do służby w Policji!

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, wyłącznie drogą pocztową.

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres:

 

Zespół ds.  Doboru i Rezerwy Kadrowej

Wydziału Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wlk. 7

85-090 Bydgoszcz

z dopiskiem  - kandydat do służby w Policji

 

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania,  zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Metryczka

Data wytworzenia : 31.03.2020
Data publikacji : 31.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Zmudzinski Marcin
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry