Rekrutacja do służby w Policji

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Ogłoszenie dla osób po służbie kandydackiej 2009 r.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w BYDGOSZCZY

dla osób, które odbyły służbę kandydacką w oddziałach prewencji Policji
do służby w następujących jednostkach organizacyjnych Policji
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy - Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
- Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy - Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
- Komenda Miejska Policji w Grudziądzu - Komenda Powiatowa Policji w Nakle n/Notecią
- Komenda Miejska Policji w Toruniu - Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
- Komenda Miejska Policji we Włocławku - Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
- Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kuj. - Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Kraj.
- Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy - Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
- Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie - Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
- Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu - Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie
- Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - Komenda Powiatowa Policji w Żninie
- Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – Wydział Konwojowy

   Planowane terminy przyjęć do służby:     

17 marca 2009 r. 9 lipca 2009 r.
28 września 2009 r. 30 listopada 2009 r.

   Służbę w Policji może pełnić:     

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
  • nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Policjanci w trakcie odbywania służby kandydackiej powinni wystąpić z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o przyjęcie do służby w jednej z wyżej wymienionych jednostek.

Kandydaci przeniesieni do rezerwy po ukończeniu służby kandydackiej, nie później niż w ciągu ostatnich 3 lat od zakończenia tej służby, powinni złożyć osobiście w komendzie powiatowej/miejskiej Policji województwa kujawsko-pomorskiego najbliższej miejsca zamieszkania następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy – część A i C,
  • odręcznie napisany życiorys,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów,
  • kserokopia świadectwa służby w oddziałach prewencji Policji – oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów.
Świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego składa się w terminie indywidualnie określonym przez pracownika kadrowego.
Formularz kwestionariusza osobowego kandydata do służby można pobrać w każdej komendzie powiatowej/miejskiej Policji województwa, a także ze strony internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl oraz www.policja.pl.
Przed złożeniem dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi procedury kwalifikacyjnej, które są dostępne na stronach internetowych: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl i www.policja.pl oraz w komendach powiatowych/miejskich Policji całego województwa.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. Nr 170 poz. 1202) 

Metryczka

Data publikacji : 05.11.2008
Data modyfikacji : 17.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Marcin Zmudzinski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry