Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy

Szanowni Państwo

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.


Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Paragraf 5 cytowanego Rozporządzenia przewiduje możliwość złożenie skargi za pomocą poczty elektronicznej. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebą w Komendzie Wojewódzkiej Policji utworzono konto e-mail, na które mogą Państwo kierować skargi i wnioski dotyczące pracy policji kujawsko - pomorskiej. Klikając tutaj mogą Państwo przesłać skargę.

Jednocześnie informuję, iż warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, we wtorki w godz. 14.00-17.30.

E-mail:  skarga@bg.policja.gov.pl

 

 

 Statystyka przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji woj. kujawsko-pomorskiego

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 10.02.2010
Data modyfikacji : 02.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Violetta Katafiasz
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Kontroli KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry