Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy

skarga@bg.policja.gov.pl

Skargi/wnioski można składać:

listownie na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz


za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres email: skarga@bg.policja.gov.pl / skarga@bg.policja.gov.pl

WAŻNE!

Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i obsługi dokumentów elektronicznych znajdują się z zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie BIP KWP w Bydgoszczy za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

ustnie do protokołu – w Wydziale Kontroli KWP w Bydgoszczy w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:00 (w wtorki w godzinach 14:00 – 17:30) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie 47 751 5052, 47 751 5046, 47 751 5048.

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

imię i nazwisko wnoszącego,
dokładny adres do korespondencji,
dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.
Kontakt:
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. 47 751 50 40 w dni urzędowania organu w godzinach 7:30 – 15.30  
faks numer 47 751 55 74


 • Komendant Wojewódzki Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Adres mailowy: iod.kwp@bg.policja.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Pani/Pana dane osobowe:
  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania.
 • Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Szanowni Państwo


Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.


Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Paragraf 5 cytowanego Rozporządzenia przewiduje możliwość złożenie skargi za pomocą poczty elektronicznej. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebą w Komendzie Wojewódzkiej Policji utworzono konto e-mail, na które mogą Państwo kierować skargi i wnioski dotyczące pracy policji kujawsko - pomorskiej.

Jednocześnie informuję, iż warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, we wtorki w godz. 14.00-17.30.

E-mail:  skarga@bg.policja.gov.plskarga@bg.policja.gov.pl

 

  Statystyka przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji woj. kujawsko-pomorskiego

 

Metryczka

Data publikacji : 10.02.2010
Data modyfikacji : 15.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Sylwia Szperkowska
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry