Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Sprawozdania finansowe dotyczące bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian funduszy oraz informacji dodatkowej za 2019 r. dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 14.04.2020
Data publikacji : 30.04.2020
Data modyfikacji : 30.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Hoppe
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry