2018 r. - Przestępstwa stwierdzone - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przestępstwa stwierdzone

2018 r.

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017/2018

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
OGÓŁEM 37478 43602 74,12 78,46 1797,92 2093,30 16577 17884
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  22505 23928 63,01 66,95 1079,62 1148,76 9408 11480
Zabójstwo 27 22 96,30 100,00

1,30

1,06 22 22
Uszczerbek na zdowiu 494 397

86,64

88,19 23,70 19,06 333 266
Udział w bójce lub pobiciu 229 158 83,48 84,91 10,99 7,59 381 274
Zgwałcenie 69 88 81,16 87,78 3,31 4,22 32 34
Kradzież w włamaniem 3285 3311 41,16 43,42 157,59 158,96 509 493
Kradzież cudzej rzeczy 4717 4442 35,10 37,35 226,29 213,26 1307 1223
W tym kradzież samochodu 269 204 25,09 30,99 12,90 9,79 44 42
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
277 282 72,66 82,27 13,29 13,54 231 225

ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2017/2018

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
OGÓŁEM 28165 33844 76,44 81,45 1351,15 1624,82 11881 12817
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  16379 17249 65,04 69,22 785,74 828,11 6628 8261
Zabójstwo 20 15 100,00 100,00

0,96

0,72 16 15
Uszczerbek na zdowiu 353 287

87,54

87,46 16,93 13,78 235 190
Udział w bójce lub pobiciu 166 99 85,03 85,00 7,96 4,75 272 170
Zgwałcenie 41 67 75,61 94,20 1,97 3,22 20 24
Kradzież w włamaniem 2573 2511 47,38 48,51 123,43 120,55 426 376
Kradzież cudzej rzeczy 3523 3131 38,18 41,63 169,01 150,32 1028 939
W tym kradzież samochodu 182 118 32,61 41,73 8,73 5,67 34 30
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
173 202 75,86 86,14 8,30 9,70 148 160

ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2017/2018

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
OGÓŁEM 20288 26723 78,38 84,27 973,27 1282,95 8366 9033
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  11623 12184 67,70 71,21 557,59 584,94 4854 5889
Zabójstwo 13 12 100,00 100,00

0,62

0,58 10 12
Uszczerbek na zdowiu 225 202

86,67

87,62 10,76 9,70 153 136
Udział w bójce lub pobiciu 126 74 85,04 88,00 6,03 3,55 210 122
Zgwałcenie 35 61 91,43 95,24 1,67 2,93 21 20
Kradzież w włamaniem 2366 1804 51,28 51,38 113,16 86,61 432 283
Kradzież cudzej rzeczy 2838 2057 42,61 45,53 135,74 98,75 839 690
W tym kradzież samochodu 177 80 28,02 48,31 8,47 3,84 30 22
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
195 137 84,85 88,32 9,33 6,58 165 130

ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2017/2018

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
OGÓŁEM 9028 15985 79,84 89,88 433,10 767,43 3943 4032
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym  5282 5370 70,16 74,18 253,39 257,81 2280 2586
Zabójstwo 5 2 100,00 100,00

0,24

0,10 4 2
Uszczerbek na zdowiu 130 105 89,23 90,48 6,24 5,04 88 67
Udział w bójce lub pobiciu 57 36 87,93 91,89 2,73 1,73 106 59
Zgwałcenie 9 15 66,67 93,33 0,43 0,72 3 9
Kradzież w włamaniem 962 789 59,09 56,69 46,15 37,88 181 166
Kradzież cudzej rzeczy 1051 925 49,04 56,14 50,42 44,41 397 373
W tym kradzież samochodu 60 46 46,67 49,09 2,88 2,21 21 11
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
53 51 92,59 90,20 2,54 2,45 58 53

 

Metryczka

Data publikacji : 05.04.2018
Data modyfikacji : 11.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st insp. Ewa Biernacka
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry