2020 r. - Przestępstwa stwierdzone - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przestępstwa stwierdzone

2020 r.

 

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019 / 2020

KATEGORIA

PRZESTĘPSTWA

STWIERDZONE

WSKAŹNIK

WYKRYCIA

WSPÓŁCZYNNIK

ZAGROŻENIA NA

100 TYS. LUDN.

ILOŚĆ

PODEJRZANYCH

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

OGÓŁEM

38267

37179

74,06

74,31

1839,83

1792,18

18742

17279

W TYM

PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE KRYMINALNYM

24267

23583

67,22

68,21

1166,73

1136,79

11624

10945

ZABÓJSTWO

15

27

100,00

92,59

0,72

1,30

10

22

USZCZERBEK NA ZDROWIU

396

338

85,61

86,98

19,04

16,29

262

228

UDZIAŁ W BÓJCE LUB POBICIU

167

107

87,43

84,11

8,03

5,16

278

186

ZGWAŁCENIE

74

62

86,49

93,55

3,56

2,99

40

33

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM

3146

3371

47,11

47,52

151,26

162,50

483

448

KRADZIEŻ

CUDZEJ RZECZY

5135

5060

41,33

47,32

246,88

243,91

1543

1636

W TYM  KRADZIEŻ SAMOCHODU

221

260

36,63

15,38

10,63

12,53

55

42

KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ROZBÓJ I WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE

267

237

85,13

89,03

12,84

11,42

260

235

 
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2019 / 2020

KATEGORIA

PRZESTĘPSTWA

STWIERDZONE

WSKAŹNIK

WYKRYCIA

WSPÓŁCZYNNIK

ZAGROŻENIA NA

100 TYS. LUDN.

ILOŚĆ

PODEJRZANYCH

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

OGÓŁEM

27049

27375

76,26

77,53

1300,48

1319,58

13515

12618

W TYM

PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE KRYMINALNYM

17209

17086

69,56

71,61

827,39

823,61

8439

8061

ZABÓJSTWO

13

20

100,00

95,00

0,63

0,96

8

16

USZCZERBEK NA ZDROWIU

280

245

86,79

88,57

13,46

11,81

184

169

UDZIAŁ W BÓJCE LUB POBICIU

117

81

89,74

83,95

5,63

3,90

207

149

ZGWAŁCENIE

54

39

81,48

94,87

2,60

1,88

29

21

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM

2357

2528

51,94

55,00

113,32

121,86

370

347

KRADZIEŻ

CUDZEJ RZECZY

3679

3757

45,75

53,17

176,88

181,10

1181

1320

W TYM  KRADZIEŻ SAMOCHODU

145

168

47,67

20,83

6,97

8,10

47

37

KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ROZBÓJ I WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE

197

174

88,94

91,95

9,47

8,39

200

174

 
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2019 / 2020

KATEGORIA

PRZESTĘPSTWA

STWIERDZONE

WSKAŹNIK

WYKRYCIA

WSPÓŁCZYNNIK

ZAGROŻENIA NA

100 TYS. LUDN.

ILOŚĆ

PODEJRZANYCH

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

OGÓŁEM

19050

19201

78,11

79,31

915,90

925,56

9463

8663

W TYM

PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE KRYMINALNYM

12008

11917

71,93

74,32

577,33

574,45

5956

5614

ZABÓJSTWO

6

13

100,00

92,31

0,29

0,63

4

10

USZCZERBEK NA ZDROWIU

192

180

89,23

87,78

9,23

8,68

129

126

UDZIAŁ W BÓJCE LUB POBICIU

86

56

89,53

83,93

4,13

2,70

143

103

ZGWAŁCENIE

37

25

81,08

96,00

1,78

1,21

21

14

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM

1726

1818

56,79

60,03

82,98

92,46

281

268

KRADZIEŻ

CUDZEJ RZECZY

2453

2579

51,10

57,73

117,94

124,32

867

930

W TYM  KRADZIEŻ SAMOCHODU

95

98

58,20

29,59

4,57

4,72

37

29

KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ROZBÓJ I WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE

143

119

92,72

93,28

6,88

5,74

149

116

 

Metryczka

Data wytworzenia : 03.07.2020
Data publikacji : 03.07.2020
Data modyfikacji : 12.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Biernacka
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry