Statystyka imprez masowych

Statystyka policyjna dotycząca imprez masowych 2009 r.

W 2009 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zabezpieczono 525 masowych imprez sportowych. W porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku nastąpił wzrost ogólnej ilości zabezpieczanych imprez (w 2008 roku zabezpieczono 460 imprez). Podyktowana to było dostosowaniem obiektów sportowych do wymogów nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jednostki podległe KWP we współpracy ze Sztabem Policji KWP szczególną uwagę przykładały do działań ukierunkowanych na egzekwowanie od organizatorów imprez masowych ich ustawowych obowiązków. Przeprowadzane w czasie opiniowania lustracje obiektów wskazywały organizatorom imprez istotne iedociągnięcia w zabezpieczeniu technicznym miejsc ich organizacji. W czasie odbywania się imprez zwracano uwagę na ilość pracowników ochrony skierowanych do zabezpieczenia, jakość podejmowanych działań, jak i zaangażowanie organizatorów w poprawę bezpieczeństwa organizowanych imprez cyklicznych.

Udział policjantów angażowanych do zabezpieczenia imprez masowych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego zwiększył się z 12 514 w 2008 roku do 15 449 w 2009 roku (w tym mecze piłki nożnej w 2008 roku zabezpieczało 7060 funkcjonariuszy, w 2009 roku 8990 funkcjonariuszy). Przy zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w związku ze spotkaniami sportowymi, szczególnie zwracano uwagę na organizację zabezpieczenia meczów piłki nożnej z udziałem II, III, IV ligowych zespołów, a także drużyn żużlowych Ekstraklasy i I ligi. Policjanci kładli szczególny nacisk na właściwe przygotowanie działań policyjnych w czasie zabezpieczenia, zwłaszcza w przypadku przyjazdów zorganizowanych grup kibiców z terenu Polski i województwa kujawsko-pomorskiego. Pięciu policjantów odniosło obrażenia podczas zabezpieczenia imprezy masowej (derby piłkarskie: Elana Toruń – Zawisza Bydgoszcz). Zastosowano postępowanie mandatowe wobec 685 sprawców wykroczeń popełnionych w związku z masowymi imprezami sportowymi (w 2008 roku ukarano 379 osób).

Zabezpieczenie przejazdów uczestników imprez masowych

Zabezpieczenie przejazdów kibiców (zwłaszcza piłkarskich) jest jednym ze stałych i głównych zadań jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego. W 2009 roku policjanci wykonali 134 patrole zabezpieczające przejazdy kibiców zarówno piłkarskich, jak  i żużlowych (transportem samochodowym 105, kolejowym 29). Nastąpił znaczny wzrost ilości zabezpieczeń przejazdów uczestników imprez masowych (w 2008 ogółem 107,  w tym  transportem samochodowym 68, kolejowym 39). Koszty jakie poniosła Policja w związku z wykonywaniem patroli zabezpieczających przejazdy uczestników masowych imprez sportowych wyniosły odpowiednio w 2008 roku – 212 903 zł., a w 2009 roku 240 213,93 zł. Zaobserwowano tendencję do podróżowania kibiców przy wykorzystaniu własnych środków transportu, co zapewnia im swobodę i daje możliwość uniknięcia policyjnych kontroli poprzez wybieranie tras nie zawsze bezpośrednich lub omijających aglomeracje miejskie. Jednocześnie z uwagi na wzrost ilości wyjazdów kibiców z naszego rejonu na mecze wyjazdowe wzrosła ilość zabezpieczeń przejazdów transportem kołowym.

Działania policyjne wobec sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego

Działania policyjne związane z zabezpieczeniami prowadzonymi w 2009 r. w dalszym ciągu ukierunkowane były na restrykcyjne podejście do sprawców zakłóceń. W pierwszej kolejności do zabezpieczeń imprez masowych, gdzie w wyniku posiadanego rozpoznania mogło dojść do zakłócenia ładu i porządku publicznego, kierowane były siły OPP. Podejmowane działania ukierunkowane były na „eliminowanie” osób zakłócających ład i porządek publiczny, co skutkowało niedopuszczeniem do zbiorowych zakłóceń prawa. W 2009 roku doszło do dwóch ekscesów chuligańskich (jeden w trakcie imprezy na obiekcie, jeden na trasie przejazdu kibiców) oraz do jednego zbiorowego naruszenia porządku publicznego. W wyniku działań Policji w związku z imprezami masowymi zatrzymano 273 osoby w trakcie zabezpieczeń imprez sportowych, wobec 102 osób skierowano wnioski do Sądów za popełnione wykroczenia oraz 67 spraw do Sądów za popełnione przestępstwa, 93 sprawy skierowano do Sądów ds. nieletnich (w 2008 roku zatrzymano 47 osób, wobec kolejnych 48 skierowano wnioski w związku z popełnieniem wykroczenia, przeciwko 15 osobom skierowano wnioski do Sądów za przestępstwa, wobec 14 nieletnich kibiców do Sądów dla Nieletnich).

 Pokaz slajdów dot. zabezpieczenia imprez masowych

W związku z zabezpieczeniem imprez sportowych w 2009 roku Policja 70 - krotnie wnioskowała o środek karny w postaci ,,zakazu wstępu na imprezę masową” i 51- krotnie ten środek został orzeczony. Należy podkreślić, że restrykcyjne podejście do osób dążących do naruszenia określonego stanu prawnego skutkowało zmniejszeniem zagrożenia działaniami przestępczymi pseudokibiców, a w przypadku dojścia do naruszenia prawa zatrzymania osób naruszających ład i porządek publiczny.
 

 

Metryczka

Data publikacji : 07.05.2010
Data modyfikacji : 27.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Tomasz Piasecki, Hanna Kurkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk WPK Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry