Statystyka imprez masowych

Statystyka policyjna dotycząca imprez masowych 2008 r.

W 2008 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zabezpieczono 758 imprez masowych (460 imprez sportowych oraz 298 imprez kulturalnych, muzycznych i festynów). W porównaniu z rokiem 2007 nastąpił znaczny wzrost ogólnej ilości zabezpieczanych masowych imprez sportowych (w 2007 roku zabezpieczanych było 375). Liczba imprez kulturalnych, muzycznych i festynów wzrosła z  261 w 2007 roku do 298 w 2008 roku. Należy podkreślić, że wzrost ilości zabezpieczanych imprez sportowych w 2008 roku spowodowany jest między innymi reorganizacją rozgrywek piłkarskich w sezonie 2008/2009 co spowodowało, że niektóre drużyny naszego regionu aby rozgrywać mecze musiały zaadaptować swoje obiekty do wymogu rozgrywania spotkań na stadionach o pojemności powyżej 1000 uczestników, w wyniku których obiekty te spełniają wymogi ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Policjanci zajmujący się tematyką zabezpieczania imprez sportowych ze szczególną uwagą przykładali się do działań ukierunkowanych na egzekwowanie od organizatorów imprez masowych ich ustawowych obowiązków. Przeprowadzane w czasie opiniowania lustracje obiektów wskazywały organizatorom imprez istotne niedociągnięcia w zabezpieczeniu technicznym miejsc ich organizacji. W czasie odbywania się imprez zwracano uwagę na ilość pracowników ochrony skierowanych do zabezpieczenia, jakość podejmowanych działań, jak i zaangażowanie organizatorów w poprawę bezpieczeństwa organizowanych imprez cyklicznych.

Udział policjantów zaangażowanych do zabezpieczenia imprez masowych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego uległ wzrostowi z 11664 w 2007 roku do 12512 w 2008 roku. Związane jest to ze wspomnianym wcześniej wzrostem ilości zabezpieczeń oraz przyjazdami  kibiców innych drużyn piłkarskich spoza terenu naszego województwa. Nadmienić należy, że pomimo znaczącego wzrostu ilości zabezpieczanych imprez masowych sportowych ( wzrost  o ok. 22,6%) nastąpił nieznaczny wzrost ilości policjantów kierowanych do zabezpieczeń (wzrost o ok.7,3%). Przy zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w związku ze spotkaniami sportowymi, szczególnie zwracano uwagę na organizację zabezpieczenia meczów piłki nożnej  z udziałem II ligowych zespołów Unii Janikowo, TKP Elany Toruń, Victorii Koronowo i Zawiszy Bydgoszcz. Kładziono szczególny nacisk na właściwe przygotowanie działań policyjnych w czasie zabezpieczenia wymienionych wyżej meczów, zwłaszcza w przypadku przyjazdów zorganizowanych grup kibiców z terenu Polski i województwa.

W czasie wszystkich zabezpieczeń odnotowano tylko jeden przypadek odniesienia obrażeń przez uczestnika imprezy masowej. Niegroźne obrażenia odniosło również 2 policjantów. Zastosowano postępowanie mandatowe wobec 379 sprawców wykroczeń popełnionych w związku z imprezami sportowymi (368 w 2007 roku).

Zabezpieczenie przejazdów uczestników imprez masowych

Zabezpieczenie przejazdów kibiców (zwłaszcza piłkarskich) jest jednym ze stałych i głównych zadań jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego, a związane jest  to z położeniem naszego województwa. W 2008 roku policjanci naszego województwa wykonali 107 patroli zabezpieczających przejazdy kibiców zarówno piłkarskich jak i żużlowych (39 transportem kolejowym, 68  samochodowym). Natomiast w roku 2007  policjanci zabezpieczyli 39 przejazdów, w tym 19 transportem samochodowym oraz 20 kolejowym. Prawie trzykrotnie wzrost ilości zabezpieczeń przejazdów kibiców przez teren naszego województwa spowodowany był dużą aktywnością szczególnie kibiców Zawiszy Bydgoszcz uczestniczących w każdym wyjazdowym spotkaniu swojej drużyny oraz przemieszczaniem się kibiców z Pomorza (Arka, Lechia) jak i niższych lig (Wisła Płock, Górnik Konin). Zaangażowanie policjantów w zabezpieczenie przejazdów kibiców zarówno PKP, jak i transportem kołowym spowodowało, że nie doszło do żadnego ekscesu na trasie przejazdu kibiców.

Zaobserwowano tendencję do podróżowania kibiców przy wykorzystaniu własnych środków transportu, co zapewnia im swobodę i daje możliwość uniknięcia policyjnych kontroli poprzez wybieranie tras nie zawsze bezpośrednich lub omijających aglomeracje miejskie. Prowadzone  rozpoznania  przejazdów kibiców z terenu  województwa pozwoliło nadzorować przejazdy grup kibiców. Zadania monitorowania tras przejazdów kibiców realizowane są przez policjantów jednostek Policji właściwych miejscowo, jak i przez Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Działania policyjne wobec sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego

Działania policyjne związane z zabezpieczeniami prowadzonymi w 2008r. w dalszym ciągu ukierunkowane były na restrykcyjne podejście do sprawców zakłóceń. Podejmowane działania ukierunkowane były na „eliminowanie” osób zakłócających porządek publiczny, co skutkowało niedopuszczeniem do zbiorowych zakłóceń prawa. W 2008 roku doszło tylko do 5 ekscesów chuligańskich. W wyniku działań Policji naszego województwa w 2008r. w związku  imprezami sportowymi zatrzymano 47 osób, w tym 9 do wytrzeźwienia i 13 nieletnich. Skierowano  13 spraw do sądów za przestępstwa, a także skierowano 48 wniosków do Sądów za wykroczenia popełnione w związku z zabezpieczeniem imprez sportowych, w tym 36  w związku z zabezpieczeniem meczów piłki nożnej. Skierowano również 18 wniosków w związku z innymi imprezami oraz 36 spraw w trybie przyspieszonym. Wobec 36 osób Policja wnioskowała o środek karny w postaci "zakazu wstępu na imprezę masową” i 35-krotnie ten środek został orzeczony. Należy podkreślić, że restrykcyjne podejście do osób dążących do naruszenia określonego stanu prawnego skutkowało zmniejszeniem zagrożenia działaniami przestępczymi pseudokibiców klubów piłkarskich.

 
 

Metryczka

Data publikacji : 07.05.2010
Data modyfikacji : 07.05.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł.asp. Tomasz Piasecki
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk WPK Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry