Statystyka imprez masowych

Statystyka policyjna dotycząca imprez masowych 2007 r.

W 2007 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zabezpieczono 375 imprez sportowych masowych. W porównaniu z rokiem 2006 nastąpił znaczny spadek ogólnej ilości zabezpieczanych imprez masowych (w 2006 roku zabezpieczanych było 464 imprez).  Jednostki podległe KWP we współpracy ze Sztabem Policji KWP szczególną uwagę przykładały do działań ukierunkowanych na egzekwowanie od organizatorów imprez masowych ich ustawowych obowiązków. Przeprowadzane w czasie opiniowania lustracje obiektów wskazywały organizatorom imprez istotne niedociągnięcia w zabezpieczeniu technicznym miejsc ich organizacji. W czasie odbywania się imprez zwracano uwagę na ilość pracowników ochrony skierowanych do zabezpieczenia, jakość podejmowanych działań, jak i zaangażowanie organizatorów w poprawę bezpieczeństwa organizowanych imprez cyklicznych.

Udział policjantów zaangażowanych do zabezpieczenia imprez masowych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego zmniejszył się z11.664 w 2007 roku w porównaniu do 15.667 w 2006 roku . Związane jest to z wspomnianym wcześniej spadkiem ilości zabezpieczeń. Przy zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w związku ze spotkaniami sportowymi, szczególnie zwracano uwagę na organizację zabezpieczenia meczów piłki nożnej z udziałem II , II, IV ligowych zespołów. Jednostki podległe KWP oraz policjanci Sztabu Policji KWP kładli szczególny nacisk na właściwe przygotowanie działań policyjnych w czasie zabezpieczenia wymienionych wyżej meczów, zwłaszcza w przypadku przyjazdów zorganizowanych grup kibiców z terenu Polski i województwa.  Odnotowano jeden przypadku odniesienia obrażeń przez 5 policjantów obrażeń podczas zabezpieczenia imprezy masowej ( mecz żużlowy Unibax Toruń – Unia Leszno). Zastosowano postępowanie mandatowe wobec 7 sprawców wykroczeń popełnionych w związku z meczami piłkarskimi.

Zabezpieczenie przejazdów uczestników imprez masowych

Zabezpieczenie przejazdów kibiców (zwłaszcza piłkarskich) jest jednym ze stałych i głównych zadań jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego, a związane jest z położeniem naszego województwa. W 2007 roku realizując wytyczne KGP oraz uzgodnienia z innymi KWP dotyczące zabezpieczenia przejazdów - policjanci naszego województwa wykonali 39 patroli zabezpieczających przejazdy kibiców zarówno piłkarskich jak i hokejowych ( 20 transportem kolejowym, 19 samochodowym). Pomimo większego zaangażowania w zabezpieczenie przejazdów kibiców komunikacją PKP zanotowano 1ekscesy na trasie przejazdu kibiców. Ocena tego zdarzenia świadczy o braku możliwości całkowitego wyeliminowania tego typu zakłóceń. Zaobserwowano tendencję do podróżowania kibiców przy wykorzystaniu własnych środków transportu, co zapewnia im swobodę i daje możliwość uniknięcia policyjnych kontroli poprzez wybieranie tras nie zawsze bezpośrednich lub omijających aglomeracje miejskie. Prowadzone rozpoznania przejazdów kibiców z terenu województwa pozwoliło nadzorować przejazdy grup kibiców. Większą wagę przywiązywano do zabezpieczeniu tras przejazdów kibiców na drogach. Zadania monitorowania tras przejazdów kibiców realizowane są przez służby ruchu drogowego jak i Oddział Prewencji w Bydgoszczy.

Działania policyjne wobec sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego

Działania policyjne związane z zabezpieczeniami prowadzonymi w I półroczu 2007r. w dalszym ciągu ukierunkowane były na restrykcyjne podejście do sprawców zakłóceń. W pierwszej kolejności do zabezpieczeń imprez zarówno masowych jak i nie masowych, gdzie w wyniku posiadanego rozpoznania mogło dojść do zakłócenia ładu i porządku publicznego, kierowane były siły OPP. Podejmowane działania ukierunkowane były na „eliminowanie” osób zakłócających ład i porządek publiczny, co skutkowało niedopuszczeniem do zbiorowych zakłóceń prawa. W związku z imprezami masowymi zatrzymano 59 osoby w trakcie zabezpieczeń imprez sportowych, wobec 35 osób skierowano wnioski do Sądów za popełnione wykroczenia oraz 16 spraw do Sądów za popełnione przestępstwa oraz 2 do Sądów ds. nieletnich.

W 2007 roku doszło do 6 ekscesów chuligańskich - w trakcie imprezy na obiekcie, jak i na trasie przejazdów kibiców.

W wyniku działań Policji naszego województwa w związku z imprezami sportowymi zatrzymano 30 osób, w tym 13 do wytrzeźwienia i 8 nieletnich. Skierowano 2 sprawy do sądów za przestępstwa, a także skierowano 28 wnioski do sądów za wykroczenia popełnione w związku z zabezpieczeniem imprez sportowych 28-krotnie Policja wnioskowała o środek karny w postaci ,,zakazu wstępu na imprezę masową” i 18-krotnie ten środek został orzeczony. Należy podkreślić, że restrykcyjne podejście do osób dążących do naruszenia określonego stanu prawnego skutkowało zmniejszeniem zagrożenia działaniami przestępczymi pseudokibiców klubów piłkarskich.

 

Metryczka

Data publikacji : 07.05.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł.asp. Tomasz Piasecki
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk WPK Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry