Statystyka imprez masowych

Statystyka policyjna dotycząca imprez masowych 2010 r.

Statystyka policyjna dotycząca imprez masowych 2010 r.

W 2010 roku na terenie woj. kujawsko-pomorskiego zabezpieczono łącznie 638 imprez masowych, w tym 147 meczów piłki nożnej. Policjanci zabezpieczali również imprezy sportowe (w tym mecze piłkarskie) nie będące imprezami masowymi. W porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost o 113 imprez masowych zabezpieczonych przez Policję (525 w 2009 roku). Jak co roku szczególną uwagę jednostki podległe KWP w Bydgoszczy we współpracy ze Sztabem Policji KWP zwracały na egzekwowanie od organizatorów imprez masowych ich ustawowych obowiązków. Bardzo wnikliwe lustracje obiektów, na których miały odbywać się imprezy masowe przyczyniły się do eliminowania niedociągnięć lub braku właściwych zabezpieczeń technicznych  miejsc ich organizacji.  W czasie odbywania się imprez zwracano uwagę na ilość pracowników ochrony skierowanych do zabezpieczenia, posiadane uprawnienia (licencje), jakość podejmowanych działań, jak i zaangażowanie organizatorów w poprawę bezpieczeństwa organizowanych imprez masowych.

Udział policjantów angażowanych do zabezpieczenia imprez masowych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego przedstawia się następująco:

W 2009 roku w zabezpieczeniach imprez masowych wzięło udział 15 449 funkcjonariuszy (w tym mecze piłki nożnej - 8990), natomiast w roku 2010  imprezy zabezpieczało 19 233 policjantów (w tym mecze piłki nożnej - 13 975). Nastąpił wzrost liczby skierowanych policjantów do zabezpieczeń o 3 784. Bardzo duży wpływ na to miała szczególnie organizacja finału Pucharu Polski w piłce nożnej oraz mecz Pucharu Polski: Zawisza Bydgoszcz – Widzew Łódź. Skierowanie zwiększonych sił podyktowane było  zagrożeniami jakie wynikały z analiz przedmeczowych (na finał Pucharu Polski do Bydgoszczy przybyło pociągami specjalnymi oraz autokarami około 10 000 kibiców z Białegostoku, Szczecina i Warszawy).

W 2010 roku na terenie woj. kujawsko-pomorskiego doszło do 4 zbiorowych naruszeń prawa oraz 4 ekscesów chuligańskich (szczegółowy opis zdarzeń w załączonej prezentacji). 33 policjantów odniosło obrażenia podczas zabezpieczenia imprezy masowej (mecz Pucharu Polski: Zawisza Bydgoszcz – Widzew Łódź). Straty w mieniu  w związku z aktami chuligaństwa stadionowego wyniosły 97 101,00 zł, w tym w mieniu policyjnym 22 751,00 zł.

 

Zabezpieczenie przejazdów uczestników imprez masowych

Zabezpieczenie przejazdów kibiców (zwłaszcza piłkarskich) corocznie jest jednym ze stałych i głównych zadań jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego. W 2010  wykonano 129 patroli zabezpieczających zorganizowany przejazd uczestników imprez masowych, w analogicznym okresie 2009 roku były to 134 patrole zabezpieczające przejazdy kibiców zarówno piłkarskich, jak  i żużlowych. Zanotowano nieznaczny spadek  ilości zabezpieczeń tego typu przejazdów (wynikało to również z faktu , że częściej kibice z Wybrzeża przemieszczali się trasą nr 7 Gdańsk (Gdynia) -  Warszawa lub połączeniami kolejowymi przez Iławę - Warszawę).  Zanotowano spadek ilości przejazdów drogowych  (odpowiednio: transportem samochodowym w 2010 -  90, w 2009 -105, kolejowym 2010 - 39, 2009 - 29). Nastąpił znaczny wzrost ilości zabezpieczeń przejazdów uczestników imprez masowych kolejowym wiązało się to między innymi z korzystaniem przez kibiców z tzw. pociągów nadzwyczajnych.

Koszty jakie poniosła Policja w związku z wykonywaniem patroli zabezpieczających przejazdy uczestników masowych imprez sportowych wyniosły odpowiednio w 2010 roku – 219 573,20 zł, a w 2009 roku 240 213,93 zł. Spadek kosztów podyktowany jest zmniejszeniem liczby zabezpieczeń takich przejazdów.

Kibice coraz częściej przemieszczają się przy wykorzystaniu własnych środków transportu, co zapewnia im swobodę i daje możliwość uniknięcia policyjnych kontroli poprzez wybieranie tras nie zawsze bezpośrednich lub omijających aglomeracje miejskie. Jednocześnie z uwagi na wzrost ilości wyjazdów kibiców z naszego rejonu na mecze wyjazdowe wzrosła ilość zabezpieczeń przejazdów transportem kołowym.

 

Działania policyjne wobec sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego

Działania policyjne związane z zabezpieczeniami prowadzonymi w 2010 r. w dalszym ciągu ukierunkowane były na restrykcyjne podejście do sprawców zakłóceń. W pierwszej kolejności do zabezpieczeń imprez masowych, gdzie w wyniku posiadanego rozpoznania mogło dojść do zakłócenia ładu i porządku publicznego, kierowane były siły OPP w Bydgoszczy. Podejmowane działania ukierunkowane były na „eliminowanie” osób zakłócających ład i porządek publiczny, co skutkowało niedopuszczeniem do zbiorowych zakłóceń prawa. W 2010  roku doszło do 4 ekscesów chuligańskich oraz do 4 zbiorowych naruszeń porządku publicznego (sytuację te są szczegółowo opisane na załączonej prezentacji).

W wyniku działań Policji w związku z imprezami masowymi zatrzymano 192 osoby, w tym 29 nieletnich bezpośrednio na obiektach jak i w wyniku działań na podstawie materiałów foto-video. Skierowano 129 spraw do Sądów za popełnione przestępstwa a także skierowano 30 wniosków do Sądów dla nieletnich. Skierowano również 27  spraw do Sądów w związku z popełnionymi wykroczeniami. Łącznie w 2010 roku orzeczono 113 zakazów wstępu na imprezy masowe. Na dzień 08.04.br. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego zamieszkują 153 osoby, wobec których Sądy orzekły zakaz wstępu na imprezy masowe (tzw. aktywne zakazy).

 

 Pokaz slajdów dot. zabezpieczenia imprez masowych
Dane statystyczne 2010

Metryczka

Data publikacji : 27.04.2011
Data modyfikacji : 28.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Tomasz Piasecki, Hanna Kurkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski WPK Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry