Statystyki zdarzeń drogowych

Statystyka zdarzeń drogowych za 2010 rok

I N F O R M A C J A
o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach województwa kujawsko-pomorskiego
w październiku  2010 r. oraz w okresie styczeń-październik 2010 roku 

 

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2010
Data modyfikacji : 17.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Krzysztof Złotnicki
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry