Statystyki zdarzeń drogowych

Statystyka zdarzeń drogowych za 2011 rok

I N F O R M A C J A
o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach województwa kujawsko-pomorskiego
w grudniu 2011 roku, oraz w okresie styczeń-grudzień 2011r.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 01.02.2012
Data modyfikacji : 11.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Krzysztof Złotnicki
Osoba udostępniająca informację:
Adriana Jabłońska Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry