Struktura organizacyjna - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Opis struktury organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy określa Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r.

Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy kieruje Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy przy pomocy I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, dwóch zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz bezpośrednio podległych kierowników komórek organizacyjnych, policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy.


Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadzoruje pracę I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy i Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY - kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy


Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby prewencyjnej w województwie kujawsko‑pomorskim oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, a także następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy - zadania Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Bydgoszczy - zadania Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy 


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby kryminalnej oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy:

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby wspomagającej w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym w województwie kujawsko-pomorskim oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy:

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

 

Metryczka

Data wytworzenia : 31.01.2022
Data publikacji : 03.02.2022
Data modyfikacji : 10.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry