Struktura organizacyjna - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Opis struktury organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy określa Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r.

Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy kieruje Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy przy pomocy I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, dwóch zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz bezpośrednio podległych kierowników komórek organizacyjnych, policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy.


Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy bezpośrednio nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy: Wydziału Kontroli, Wydziału Finansów, Wydziału Kadr i Szkolenia, Wydziału Komunikacji Społecznej, Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Sekcji Psychologów, Zespołu Prawnego, Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Zespołu Prasowego, Jednoosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego, Jednoosobowego Stanowiska do spraw Ochrony Praw Człowieka, Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BYDGOSZCZY - kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Oddział Prewencji w Bydgoszczy - zadania Oddziału Prewencji w Bydgoszczy

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji - zadania Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji


Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy bezpośrednio nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy: Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego, Sztabu Policji, Wydziału Konwojowego, Wydziału Postępowań Administracyjnych.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy bezpośrednio nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy: Wydziału Kryminalnego, Wydziału Techniki Operacyjnej, Laboratorium Kryminalistycznego, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału do Walki z Korupcją, Wydziału Wywiadu Kryminalnego, Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy bezpośrednio nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy: Wydziału Zaopatrzenia, Wydziału Transportu, Wydziału Łączności i Informatyki, Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Wydziału Inwestycji i Remontów.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

Metryczka

Data wytworzenia : 31.01.2022
Data publikacji : 03.02.2022
Data modyfikacji : 29.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry