Struktura organizacyjna - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy określa Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r.

 

 
StrukturaKomendant Wojewódzki Pierwszy Zastępca KWP Zastępca KWP Zastępca KWP Wydział Zaopatrzenia, Remontów i Inwestycji Wydział Kryminalny Wydział Prewencji Wydział Kontroli Wydział Transportu Wydział Techniki Operacyjnej Wydział Ruchu Drogowego Wydział Finansów Wydział Łączności i Informatyki Laboratorium Kryminalistyczne Sztab Policji Wydział Kadr i Szkolenia Sekcja Zamówień Publicznych Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Wydział Konwojowy Wydział Komunikacji Społecznej Wydział Inwestycji i Remontów Wydział do Walki z Korupcją Wydział Postępowań Administracyjnych Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych Wydział Wywiadu Kryminalnego Wydział Wywiadu dw. z Cyberprzestępczością Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Sekcja Psychologów Zespół Prawny Zespół Prasowy Stanowisko Samodzielne ds. Audytu Wewnętrznego Stanowisko Samodzielne ds. Ochrony Praw Człowieka Oddziały Prewencji Policji w Bydgoszczy Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 08.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Maciej Daszkiewicz, Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry