Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

KOMUNIKAT O UMORZENIU NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA W I KWARTALE 2018 R.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).


Decyzją Komendanta Wojewódzki Policji w Bydgoszczy w I kwartale 2018 roku udzielono umorzenia niepodatkowej należności budżetu państwa, o której mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł, 00/100).

 

Metryczka

Data publikacji : 30.04.2018
Data modyfikacji : 09.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Bydgoszczy, mł. insp. Krzysztof Stefański
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Tworowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry