Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

KOMUNIKAT O UMORZENIU NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA W I KWARTALE 2018 R.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 5 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)


Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, w I kwartale 2018 r. udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 50 722,25 zł (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa 25/100).

 

Metryczka

Data wytworzenia : 27.04.2018
Data publikacji : 30.04.2018
Data modyfikacji : 09.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Główny Księgowy Naczelnik Wydziału Finansów KWP w Bydgoszczy mł. insp. Marzanna Łataś
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry