Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

KOMUNIKAT O UMORZENIU NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA W II KWARTALE 2018 R.

Podstawa prawna:  art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).


Decyzjami  Komendanta  Wojewódzki  Policji w  Bydgoszczy w  II  kwartale  2018  roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 35.392,41  zł  (słownie:  trzydzieści  pięć  tysięcy  trzysta  dziewięćdziesiąt  dwa  zł, 41/100).

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 25.07.2018
Data publikacji : 26.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Sylwia Malinowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
do góry